EKO-IL
Inspektionslucka


För inspektion och rensning av rektangulära ventilationskanaler.
Den isolerade inspektionsluckan tillverkas i två varianter, för
invändig eller utvändig isolering.

 

För inspektion och rensning av rektangulära ventilationskanaler. Den isolerade inspektionsluckan tillverkas i två varianter, för invändig eller utvändig isolering.

Produkten återfinns i Sundahus Miljödata och på Byggvarubedömningen.