EKO-DRU
Injusteringsspjäll


 

Har ett vridbart avklippt blad. Bladet är steglöst inställbart 0–90°. Spjället medger en isoleringstjocklek av ca 50 mm. Bladet är utformat så att minsta möjliga ljud alstras. Ljudet är ungefär lika som för ett perforerat blad. Men bladet är mindre känsligt för igensättning eftersom det inte har någon perforering.

Material
Tillverkas som standard i Varmförzinkad Fz (C3) men kan även tillverkas i Rostfritt EN 1.4404 6.