EKO-FMU
Flödesmätdon


 

Produktinformation

Mätdonet lämpar sig såväl vid inreglering som vid kontinuerlig mätning av flödet. Det är avsett för fast montage och bör därför föreskrivas redan vid projekteringsstadiet. 

Mätdonet finns rekommenderad i kapitel 14, Metod A 21, i ”Metoder för mätning av luftflöden i ventilationsinstallationer”, (T22:1998), utgiven av Byggforskningsrådet BFR. En särskild monterings-, mätnings-, injusterings och skötselanvisning finns för denna produkt. 

Mätdonet består av två sammanfogade reduceringar försedda med mätnipplar. Varje mätnippel är försedd med en avtagbar plasthätta som hindrar smuts att tränga in. Dessutom eliminerar den luftläckage då mätning inte pågår. Donet medger en isoleringstjocklek av 100 mm utan att mätuttagen eller etikettplåten döljs. Plåten är vridbar för bästa läsbarhet oberoende av donets montageläge, uppfällbar för att ej försvinna i eventuell isolering och lätt demonterbar för placering åtskilt från don. 


Egenskaper

  • Har lågt tryckfall på grund av gynnsam aerodynamisk utformning.
  • Har låg ljudalstring på grund av gynnsam aerodynamisk utformning.
  • Utgör inget hinder för rensning av kanal.
  • Är anpassat för isolering. 

Specifikation