GM 24A-SR
Ställdon reglerande - utan fjäderåtergång. Vridmoment 40 Nm.


Reglerande utan fjäderåtergång.
Vridmoment 40 Nm.

 

Produktinformation

Reglerande utan fjäderåtergång. Vridmoment 40 Nm.

Ställdon GM24A-SR används för manövrering av spjäll i luftbehandlingsanläggningar. Motorn styrs med en standardsignal DC 0...10 V och intar ett mot styrsignalen givet läge. Mätspänningen U är avsedd för elektrisk lägesindikering av spjälläget 0...100% och som styrsignal för ytterligare motorer.