LF 24 (-S), LF 230 (-S)
Ställdon tvåläges (ON-OFF) - med fjäderåtergång. Vridmoment 4 Nm.


Tvåläges (ON-OFF) med fjäderåtergång. Vridmoment 4 Nm.

 

Produktinformation

Tvåläges (ON-OFF) med fjäderåtergång. Vridmoment 4 Nm.

Fjäderåtergångsmotor LF... används för att styra mindre spjäll vid strömavbrott till öppet eller stängt läge. Vid inkoppling av matningsspänning går motorn mot driftläge, samtidigt som återgångsfjädern spänns. Om matningsspänningen bryts utlöses den lagrade fjäderenergin som återför ställdonet till sitt säkerhetsläge. Motorer med tilläggsbeteckning (-S) har 1 st inbyggd 1p2v hjälpbrytare.