LF 24-SR
Ställdon reglerande - med fjäderåtergång. Vridmoment 4 Nm.


Reglerande med fjäderåtergång.
Vridmoment 4 Nm.

 

Produktinformation

Reglerande med fjäderåtergång. Vridmoment 4 Nm.

Fjäderåtergångsmotor LF... används för att styra mindre spjäll vid strömavbrott till öppet eller stängt läge. En standard likspänningssignal DC 0...10 V styr motorn. Under tiden fjäderfunktionen laddas intar motorn det läge som styrsignalen anger. Om matningsspänningen bryts utlöses den lagrade fjäderenergin som återfört ställdonet till sitt säkerhetsläge.