SF 24A (-S2), SF 230A (-S2)
Ställdon tvåläges (ON-OFF) - med fjäderåtergång. Vridmoment 20 Nm.


Tvåläges (ON-OFF) med fjäderåtergång.
Vridmoment 20 Nm.

 

Produktinformation

Tvåläges (ON-OFF) med fjäderåtergång. Vridmoment 20 Nm.

Fjäderåtergångsmotor SF... används för att styra spjäll vid strömavbrott till öppet eller stängt läge. Vid inkoppling av matningsspänning går motorn mot driftläge, samtidigt som återgångsfjädern spänns. Om matningsspänningen bryts utlöses den lagrade fjäderenergin som återför ställdonet till sitt säkerhetsläge. Motorer med tilläggsbeteckning (-S2) har 2 st inbyggda 1p2v hjälpbrytare.