SF 24A-SR (-S2)
Ställdon reglerande - med fjäderåtergång. Vridmoment 20 Nm.


Reglerande med fjäderåtergång.
Vridmoment 20 Nm.

 

Reglerande med fjäderåtergång. Vridmoment 20 Nm.