SF 24A-SR (-S2)
Ställdon reglerande - med fjäderåtergång. Vridmoment 20 Nm.


Reglerande med fjäderåtergång.
Vridmoment 20 Nm.

 

Produktinformation

Reglerande med fjäderåtergång. Vridmoment 20 Nm.

Fjäderåtergångsmotor SF... används för att styra spjället vid strömavbrott till öppet eller stängt läge. En standard likspänningssignal DC 0...10 V styr motorn. Under tiden fjäderfunktionen laddas intar motorn det läge som styrsignalen anger. Om matningsspänningen bryts utlöses den lagrade fjäderenergin som återför ställdonet till sitt säkerhetsläge. Motorer med tilläggsbeteckning (-S2) har 2 st inbyggda 1p2v hjälpbrytare.