EKO-TD
Delad Takgenomföring


Används med kombinerade ute- och avluftshuvar med samtidig till- och frånluft.

 

Takgenomföring EKO-TD är avsedd att användas till ute- och avluftshuvar i kombiutförande.
EKO-TD tillverkas i 15 standardstorlekar. Andra dimensioner tillverkas på begäran. Standardhöjd 800 mm (kan anpassas).

Takgenomföringen är tillverkad av varmförzinkad plåt.

Produkten återfinns i Sundahus Miljödata och på Byggvarubedömningen.