EKO-TR
Takgenomföring


Används med cirkulära takhuvar för ute- eller avluft
i mindre komfort- eller industrianläggningar.

 

Takgenomföring EKO-TR används med cirkulära takhuvar för ute- eller avluft i mindre komfort- eller industrianläggningar.

Produkten återfinns i Sundahus Miljödata och på Byggvarubedömningen.