EKO-FE - utgått

EKO-FE - utgått
Elektrostatfilter


 

Produktinformation

Systemet har förhöjd antibakterial effekt tack vare dess höga avskiljningsförmåga av mikropartiklar och det starka högspänningsfältet. Koncentrationen av bakterier som normalt förekommer i en given omgivningsluft före och efter ett filter reduceras vid användning av elektrostatfilter EKO-FE mellan 98-99,9%.

Flexibelt modulsystem ger snabb och enkel installation och kan enkelt monteras in i befintliga luftbehandlingsaggregat utan konstruktionsändringar eller ombyggnader.