AL-KO PURE - utgått

AL-KO PURE - utgått
Luftsterilisator


 

Produktinformation

Det finns många ämnen i luften inomhus som kan påverka vår hälsa. Virus, bakterier och allergiframkallande ämnen, men också damm, ozon och lättflyktiga organiska ämnen (VOC), som avges från bland annat möbler och textilier. Alla dessa tar AL-KO PURE effektivt bort. Filtret arbetar tyst, är enkelt att använda och passar fint in i alla miljöer. Tack vare sin dekorativa design är den en prydnad var än den placeras. Med ren luft omkring dig håller du dig lättare frisk, får enklare att koncentrera dig under dagen och sover bättre om natten.

AL-KO PURE filtrerar och tar bort:

  • Virus, bakterier och sporer
  • Pollen
  • Damm, även fint damm
  • Lättflyktiga organiska ämnen (VOC)
  • Lukt
  • Ozon

Fördelarna för dig ligger i luften

  • AL-KO renar luften
  • AL-KO släpper endast ut syre, koldioxid och vattenånga
  • AL-KO fungerar utan jonisator
  • AL-KO avger inte ozon