EKO-EASYAIR - utgått
Aggregat


 

EKO-EASYAIR aggregat tillverkas för applikationer med luftflöde från 170 till 3.300 l/s. Alla ingående enheter är optimerade för enkel installation. Enheternas moduluppbyggda design resulterar i kompakta, flexibla och praktiska moduler med låg vikt som förenklar montering i undertak. Upphängningsanordningar för montering i tak finns förmonterade vid leverans från fabrik.

EKO-EASYAIR är energieffektiva och bidrar till en god lönsamhet tack varje komponenternas låga strömningsmotstånd och därmed låga tryckfall. Fläktar med EC-teknik bidrar också till den verkligt energisparande driften. Detta i kombination med goda möjligheter till värmeåtervinning gör att stora mängder energi kan sparas.

Tack vare den intelligenta styrningen är aggregaten mycket lätta att styra. Styrenheten intar automatiskt en energioptimerad drift för alla komponenter.

EKO-EASYAIR- Storlekar Aggregaten finns i ett flertal olika storlekar. Se separat katalog där även de olika aggregatens prestanda framgår.

EKO-EASYAIR- Drift-och anslutningssida Styr och reglering av driften utförs från underifrån. Anslutning av media (el, värme kylmedium) kan väljas från valfri sida.

EKO-EASYAIR- Hygien Samtliga aggregat tillverkas i enlighet med den tyska normen VDI 6022. Kapslingen är pulverlackerad såväl invändigt som utvändigt (Hygien säker) vilket ger ett utmärkt korrosionsskydd

EKO-EASYAIR - Filter Som standard är aggregaten levererade med effektiva finfilter i klass F7 för tilluften och klass F5 för frånluften. Filterna följer de höga hygieniska kraven enligt den tyska normen VDI 6022.

EKO-EASYAIR - Fläktar Aggregaten har frilöpande fläkthjul med bakåtböjda skovlar som standard. Motorerna är utrustade med modern EC-teknik som ger en energieffektiv drift.

EKO-EASYAIR- Värmeåtervinningsenheter För energioptimal drift av enheterna kan två olika värmeåtervinningsystem med effektiva plattvärmeväxlare väljas. För projekt med begränsad budget kan den ekonomiska korsströmsplattvärmeväxlaren vara bäst val. Om högsta energieffektivitet prioriteras är varianten motströmningsplattvärmeväxlare ett bättre val.

Med dessa värmeåtervinningsystem skapas en hållbar och effektiv energiåtervinning, samtidigt som man undviker att tilluft och frånluft blandas. Därför kan EASYAIR även användas för luftsystem i områden med illaluktande luft.

EKO-EASYAIR- Spjäll Utanpåliggande spjäll med täthetsklass 2 kan väljas till.

EKO-EASYAIR- Styr- och reglering EASYAIR Luftbehandlingsaggregat är som standard utrustat med ett komplett styr- och reglersystem. Samtliga ingående komponenter i styr- och reglerutrustningen är samlade i ett separat apparatskåp som är monterat på aggregatet. Skåpet kan alternativt monteras bredvid aggregatet om så önskar och kablaget dras dit istället.

Systemets grundläggande funktion är reglering av frånlufttemperaturen. Andra funktioner för energieffektiv drift finns redan inbyggt i systemet eller tillgängligt via ytterligare tillval. Alternativt kan EASYAIR beställas utan styr- och reglersystem.

EKO-EASYAIR- Anslutningsstosar Samtliga EASYAIR Luftbehandlingsaggregat kan erhållas med inbyggda, ljuddämpande, flexibla anslutningsdukstosar. Med dessa stosar är aggregatet och luftkanal frikopplade från varandra och överföring av buller och vibrationer undviks.

EKO-EASYAIR- Ljuddämpare Aggregatets redan låga ljudnivå kan ytterligare minskas om aggregatet kompletteras med separata ljuddämpningsmoduler.

EKO-EASYAIR- Luftvärmare Samtliga EASYAIR Luftbehandlingsaggregat kan erhållas med varmvattenluftvärmare. Värmaren, som monteras direkt i luftflödet, består av kopparrör med påpressade aluminiumlameller. Värmaren gör det möjligt att temperera tilluften till önskad nivå.

EKO-EASYAIR- Luftkylare Samtliga EASYAIR Luftbehandlingsaggregat kan erhållas med kallvattenluftkylare. Kylaren, som monteras direkt i luftflödet, består av kopparrör med påpressade aluminiumlameller. För att förhindra överföring av kondensat i aggergatet har kylaren en inbyggd droppavskiljare.

EKO-EASYAIR- Elektrisk luftvärmare Samtliga EASYAIR Luftbehandlingsaggregat kan erhållas med elektrisk luftvärmare som gör det möjligt att temperera tilluften till önskad nivå. Matningsspänningen är 400 V/50 Hz. Värmaren monteras direkt i luftflödet.