EKO-JBG12 - utgått
Inertgasspjäll 


 

Inertgasspjäll Avsett att skydda mot brand i angränsande lokaler eller som tryckavlastning i datarum eller andra känsliga utrymmen med värdefull teknisk utrustning.