EKO-JBL - utgått

EKO-JBL - utgått
Brandspjäll/brandgasspjäll 


 

Produktinformation

Ett typgodkänt spjäll avsett för brandsektionering eller som skydd mot spridning av brand och brandgas i ventilationsanläggningar. Spjället monteras i brandavskiljande byggnadsdelar utförda enligt brandteknisk klass EI 60 bestående av godkända lättväggs- eller betongkonstruktioner och i ventilationskanaler.