EKO-SRBG - utgått
Brandspjäll/brandgasspjäll


 

Brandspjäll/brandgasspjäll Ett typgodkänt spjäll avsett för brandsektionering eller som skydd mot spridning av brand och brandgas i ventilationsanläggningar. Spjället monteras i brandavskiljande byggnadsdelar utförda enligt brandteknisk klass EI 60 bestående av godkända lättväggs- eller betongkonstruktioner och i ventilationskanaler.