EKO-DRVF, EKO-DRVF-H- utgått
Takfläkt


Takfläkt med fläkthjul bakåtböjda skovlar och specialprofil som ger högt tryck i kombination med låg ljudnivå. 

 

Produktinformation

Takfläkt med ytterhölje av aluminium utformat för helt vertikalt luftflöde.

EKO-DRVF, -DRVH har fläkhjul med bakåtböjda skovlar med specialprofil som ger högt tryck i kombination med låg ljudnivå. Takfläkt EKO-DRVF är avsedd för en frånluftstemperatur på max 40 °C. För EKO-DRVFH gäller max 120 °C vid kontinuerlig drift.

Takfläkt EKO-DRVF-H kan fås i ljuddämpat utförande EKO-SDI och EKO-SDI-L. EKO-DRVF, -DRVH monteras lämpligast på takgenomföring EKO-T. Takgenomföringen finns i brandklass EI30 och EI60 och har förmonterade el-rör för kabeldragning. Luftflöde max 15 m3/s. Total tryckökning max 1 900 Pa.

För dimensionering tekniska data/prestanda – använd Produktkonfigurator X-fans. (Fläkt-konfigurator).


Bedömningar