EKO-SFB - utgått
Kanalfläkt


 

Kanalfläkt EKO-SFB är isolerad på alla sidor med ett ljudabsorberande, mineraliskt material och ger därmed en maximal minskning av bullret. Fläkten har bakåtböjda skovlar, hög verkningsgrad och är mindre känslig för nedsmutsning än fläktar med framåtböjda skovlar. Den är av "swing-out"-typ som innebär att den enkelt kan svängas ut för underhållsarbeten.

Max luftflöde 10.000 m3/h, storlekar 500/250 - 1.000/500