Explosionssäker - utgått
Ställdon


Samtliga produkter är provade och certifierade enligt ATEX 94/9/EG.

 

Samtliga produkter är provade och certifierade enligt ATEX 94/9/EG. Produkterna är testade av ackrediterat provningsinstitut för installation i EX-zoner 0, 1, 2, 21 och 22 avseende gaser, dimmor, ångor och damm.

Kontakta oss från fall till fall.