EKO-HBS - utgått
Avluftshuv


En takhuv avsedd att användas för avluft
i bostadsventilation. 

 

Takhuv EKO-HBS är avsedd att användas för avluft i bostadsventilation. Huven är utformad så att luftströmmen riktas uppåt. I utloppet sitter ett avtagbart tak och ett avtagbart backspjäll med bajonettfattning, som är lätt att ta bort för rensning av kanal och huv. Huven består av anslutningsrör, kupol, backspjäll och mantel. Anslutningskanalen är anpassad till standard spirokanal. Som standard har den påskjutsanslutning men kan även tillverkas med flänsanslutning.

Takhuv EKO-HBS tillverkas som standard i aluzink (C4) men även i aluminium, koppar, rostfritt och lackerat utförande.

Lämpligt tryckfall är 10-100 Pa.

Produkten återfinns i Sundahus Miljödata och på Byggvarubedömningen.