EKO-KOER C35
Styr- och övervakning


Ett effektivt system i modern design och med ny
teknologi för styrning av luftkvalitet och temperatur
i rumsmiljöer.

 

EKO-KOER C35 är en produkt för att kontrollera luftkvalitetet och temperatur i ett rum. Det har modern design och ny teknologi med många optioner i en enda plattform. Produkten har konstruerats för behovsstyrning av ventilation och rumstemperatur. Att övervaka temperatur, luftfuktighet, gas med flyktiga organiska ämnen (VOC) och koldioxid (CO2 ) hjälper att kontrollera HVAC system mer effektivt, reducera byggnaders driftkostnader och förlänga livslängden på HVAC komponenter. Användaren får en bättre komfortnivå, bättre produktivitet och en sundare livs- och arbetsmiljöomgivning.