EKO-IDW 24 / EKO-IDC 24F
Närvarogivare


 

Produktinformation

IDW/IDC använder en högkänslig pyroelektrisk infraröd givare och en specialdesignad fresnellins för att ge sekundsnabb närvaroupptäckt. Även en mycket svag rörelse upptäcks av IDC/IDW närvarodetektor. Närvarodetektorn är utförd för automatisk reglering av värme och luftbehandling. Detektorn har en potentialfri styrutgång för reglerenheter att aktivera/avaktivera värme- och luftbehandling automatiskt.

Detektorn kan monteras på vägg eller i tak med 90° vinkel och 18m detekteringsområde. Närvarodetektorn används där personer skall avkännas och utvärderas i lokaler med oregelbundna användningstider.

EKO-IDW 24 Närvarodetektor, vägg eller hörnmontage 12- 24Vac/dc
EKO-IDC 24F Närvarodetektor, takmontage infällt 12-24Vac/dc


Egenskaper

  • Vägg och takmontage
  • Sekundsnabb närvaroupptäckt
  • Växlande reläutgång
  • Justerbar frånslagsfördröjning
  • Till- och frånslagsfördröjning från DUC