EKO-CAVU
VAV-spjäll


En VAV-enhet som består av ett VAV-spjäll
RVP-C för till- och frånluft i rektangulär ljuddämpare med
cirkulär anslutning.

 

EKO-CAVU är en VAV-enhet som består av ett VAV-spjäll
RVP-C för till- och frånluft i rektangulär ljuddämpare med
cirkulär anslutning.

EKO-CAVU finns i två dimensioner o125 mm och o160 mm.