EKO-RVK
VAV-spjäll


En VAV-enhet som består av ett VAV-spjäll
EKO-RVPC i rektangulär ljuddämpare med cirkulär anslutning.

 

 

EKO-RVK är en VAV-enhet som består av ett VAV-spjäll
EKO-RVPC i rektangulär ljuddämpare med cirkulär anslutning.

Enheten finns i två utföranden RVK-A för tilluft och RVK-B
för frånluft.  EKO-RVK finns i dimensioner från o125 mm till
o400 mm.