27903

Kv Soluppgången Växjö

Norr om centrala Växjö pågår nybyggnationen av KV Soluppgången, som är ett av Skanska
Hyresbostäders projekt där K2A är fastighetsägare. Här byggs flerbostadshus som kommer
innehålla 60 lägenheter och en förskola fördelat på 3 byggnader.

Projektet har ett fokus på hållbarhet där bland annat solceller kommer att installeras på
taken samt förberedelse av laddstolpar för bil.

Vi på EKOVENT är stolta att i samarbete med NALO Ventilation i Växjö leverera våra
Backströmningsskydd EKO-BSV till projektet.

Bild: Skanska

Till projektet har vi levererat:

Backströmningsspjäll