27903

LUX Lund

Den nya byggnaden på 7 000 kvm flätar samman det gamla Zoologihuset och en 60-talsbyggnad
till en ny helhet. Tillsammans med grannen SOL bildar LUX ett nytt humanistiskt och teologiskt
centrum mitt i Kunskapsstråket i Lund.  

Våra pampiga huvar EKO-HRB pryder utsidan av humanist- och teologhuset LUX i Lund.

Till projektet har vi levererat:

Ute- och avluftshuvar