Personlig support

Vår service- och support avdelning svarar på frågor av teknisk karaktär men vi kommer vid behov
också ut och besöker er. Vår Back Office hjälper dig med offerter, order och teknisk support.

Offertförfrågningar:
offert@ekovent.se

Order: order@ekovent.se

Kontaktpersoner:

Leverans

Mikael Nyman
Mikael Nyman
Transport/Lager
040-42 16 29
lager@ekovent.se

Garanti/Reklamationer

Magnus Christoffersson
Magnus Christoffersson
Garanti/reklamation
040-42 16 28
072-402 86 37
magnus.christoffersson@ekovent.se

Teknisk support

Anders Friberg
Anders Friberg
Teknisk Support/Service
040-42 16 19
anders@ekovent.se

Order

Anna Törnvall
Anna Törnvall
Backoffice / Support
040-42 16 08
072-40 28 643
anna.tornvall@ekovent.se