HemSitemapKontakt      

Produkter

Med ett brett produktprogram tillgodoser vi de flesta av marknadens behov, både när det gäller ventilations- och brandskyddsprodukter. Men sortimentet är inte statiskt och nya produkter samt uppdateringar av befintliga produkter är ständigt aktuella. I takt med att kundernas behov förändras, utvecklas och förbättras också sortimentet kontinuerligt. Dina behov styr vår produktutveckling.

Specialprodukter - gärna Vi tillverkar även många ovanliga produkter. Till vår styrka hör nämligen flexibilitet och en förmåga att ta fram nya produkter. När nya behov uppstår kan vi skräddarsy produkter som svarar mot varje önskemål såväl beträffande funktion och dimension som färg och design.

Leveransen är halva produkten De flesta av våra standardprodukter har vi i lager och dom kan du förstås få praktiskt taget över dagen. De produkter som vi tillverkar från halvfabrikat kan vi ofta leverera på några dagar.