EKOVENT är med och levererar till nytt landmärke i Malmö!

5 oktober 2021
Arenakvarteret med Malmö Arena och Malmö Arena Hotell blir komplett med den sista etappen Malmö Arena Tower. Den samlade ytan på 15 000 kvm kommer bland annat bestå av lägenheter och kontorslokaler. Malmö Arena Tower blir även en ny bas för framtidens flygledare genom en av världens största flygledarakademier.

Till det nya landmärket i stadsdelen Hyllie har vi i samarbete med Climat 80 Entreprenad bland annat levererat galler, brandgasfläktar, tryckhållningsspjäll, takhuvar, irisspjäll och brandspjäll.