Ekovent's hållbara galler

8 januari 2024
Ekovent är djupt engagerade i att reducera sitt klimatavtryck genom att erbjuda produkter tillverkade av koldioxidminskat stål. Med medvetenheten om att stålindustrin står för 7% av de globala koldioxidutsläppen, där prognoser pekar på en ökning från 1 950 miljoner ton år 2021 till 2 500 miljoner ton år 2050, har vi vidtagit konkreta åtgärder för att främja hållbarhet.

För att ytterligare stärka vårt hållbarhetsengagemang har Ekovent utvecklat EPD:er (Environmental Product Declarations) för en del av vårt gallersortiment. Dessa EPD:er baseras både på traditionellt stål och stål med minst 75% återvunnet stål. Inte bara ger de en transparent insikt i produkternas miljöpåverkan, utan de uppfyller även EU-kommissionens krav för att mäta byggnaders hållbarhet.

Ekovent erbjuder en omfattande variation av galler för komfort- och industriell ventilation. Dessa utmärker sig genom hög vattenavskiljningsprestanda och låga tryckfall. Våra galler erbjuds i 75% återvunnet stål som beläggs med en unik sammansättning av zink, aluminium och magnesium. Detta säkerställer ett robust och stabilt korrosionsskydd även under krävande förhållanden.

EKO-Y/YV/YVB representerar en extern gallerlösning specifikt utformad för luftintag och utlopp. Strukturen består av en monteringsram och en gallerinsats som fastsätts med skruvar i monteringsramen. Dessa galler kan också levereras med droppbox och avloppsrör. Genom dessa initiativ strävar Ekovent aktivt efter att bidra till en mer hållbar och miljövänlig framtid.

Länkar

EPD:er