Examensarbete

11 juli 2022
Examensarbete
Framtagning av principkonstruktion för reglering av luftflöde inom ventilation.
EKOVENT söker två studenter till ett examensarbete under hösten 2022 med fokus på att utveckla en konstruktion för reglering av luftflöde inom ett av EKOVENTs produktområde.

Examensarbete

Läs mer på Examensarbete