Examensarbete

Examensarbete

 

Examensarbete  

Framtagning av principkonstruktion för reglering av luftflöde inom ventilation. 

EKOVENT söker två studenter till ett examensarbete under hösten 2022 med fokus på att utveckla en konstruktion för reglering av luftflöde inom ett av EKOVENTs produktområde. 

EKOVENT 

EKOVENT grundades 1972 och är en leverantör av produkter för ventilation och brandskydd. Som ett av landets ledande företag inom branschen så säljer och producerar EKOVENT egenutvecklade produkter. Produkterna utvecklas på vår utvecklingsavdelning som är placerad på huvudkontoret i Vellinge (strax söder om Malmö). 

Beskrivning av Examensarbetet 

En nyckel för att nå våra nationella och globala klimatmål är energieffektivisering. Detta är inte minst sant inom byggnadsventilation där effektiviseringsarbete redan har pågått under lång tid. En parameter som kan bidra till effektivisering är att anpassa flöden efter behov. I ett steg i denna utveckling vill EKOVENT undersöka möjligheten att reglera luftflöden i en idag helt statisk produkt. Detta examensarbete går ut på att ta fram principlösningar och undersöka för- och nackdelar med olika metoder och konstruktioner för luftflödesreglering inom ett specifikt produktområde i EKOVENTs produktportfölj. Målet är att presentera förutsättningarna för flödesreglering inom produktområdet samt presentera en principkonstruktion som EKOVENT skall kunna ha som grund i ett nyutvecklingsprojekt. 

 

 Projektets Huvudinnehåll 

  • Konceptframtagning 
  • Benchmarking / Utvärderingar
  • Mekanisk konstruktion med statiska & rörliga delar 
  • CFD
  • Prototyptillverkning
  • Testning

 

 Vem vi söker 

Vi tror och föredrar att detta examensarbete bör utföras av två studenter. Studentparet bör besitta kunskap inom både konstruktion/produktutveckling och simuleringar i CFD. Denna kunskap kan vara uppdelad mellan de två olika personerna. 

Ansökan 
Skicka en beskrivning av er och varför examensarbetet passar er till: Niclas.Dahlstrom@ekovent.se Fyll i ”Exjobb – Reglering” i ämnesraden