Nytt ytterväggsgaller EKO-YVB

Nytt ytterväggsgaller EKO-YVB

17 januari 2024
EKO-YVB är ett nytt ytterväggsgaller som ger bra skydd mot vatteninträngning. Gallret är testat enligt EN13030:2001 och klarar 97% vattenavskiljning (klass B) vid fronthastighet på 2 m/s. EKO-YVB har dessutom ett mönsterskyddad design som ger gallret mycket låga tryckfalls- och ljudvärden.

  • Tillverkas som standard i ZinkMagnesium ZM120 Korrosivitetsklass C4.
  • Kan tillverkas i flera olika specialmaterial, som t. ex. återvunnet stål ZM310 (RRP) Korrosivitetsklass C5.
  • Demonterbart smådjursnät - för enkel rengöring
  • Olika specialutföranden - kan tillverkas i ett stort antal standardstorlekar från dimension 200x200 mm.
  • Galler större än 2000x2000 mm byggs i modulsystem.
  • Finns i MagiCAD och i produktvalsprogrammet EKOSELECT

EKO-YVB tar hållbarhet till en ny nivå genom att inkludera en Environmental Product Declaration (EPD). Detta är en avgörande faktor för att förenkla bedömning och miljöcertifiering av byggnader. EPD-informationsanvändningen sträcker sig till att räkna på klimatpåverkan under byggprojekt, vilket är en nödvändig komponent för vissa certifieringar och enligt Boverkets lag om klimatdeklarationer. Genom att erbjuda denna dokumentation gör EKO-YVB inte bara det möjligt för dig att göra välgrundade beslut, utan stöder också bredare initiativ för hållbar byggpraxis och överensstämmelse med miljölagstiftning.

Med EKO-YVB tar vi ett stort steg mot att erbjuda marknaden en lösning som inte bara är effektiv, utan också tar aktivt ansvar för miljön. 

EKO-YVB

Ett ytterväggsgaller avsett att användas som luftintags- eller avluftsgaller i komfort- eller industrianläggningar. 

Till produkt