EKO-BSV1
Backströmningsskydd


Ett självverkande brandskydd avsett att användas
i ventilationssystem för att förhindra brandgasspridning
mellan olika brandceller i ventilationssystemet.

 

Backströmningsskydd EKO-BSV är ett självverkande brandskydd avsett att användas i ventilationssystem i bostäder, hotell och servicelägenheter för att förhindra brandgasspridning mellan olika brandceller i ventilationssystemet. Skyddet är speciellt anpassat för FT- och FTX-system med fläktar i drift och principen går ut på att förhindra backströmning i tilluftskanalerna vid brand. Skyddet stänger snabbt vid ett brandförlopp som alstrar ett övertryck i brandcellen. Det är helt självverkande och behöver ej heller anslutas till något styr- och övervakningssystem. Därmed erhålls ett driftsäkert och kostnadseffektivt brandskydd.

Backströmningsskydd EKO-BSV finns i 5 olika utföranden: EKO-BSV1 Standard, EKO-BSV2 T-rör, EKO-BSV3 Insats, EKO-BSV4 Standard med IRIS, EKO-BSV5 T-rör med IRIS.

Produkten återfinns i Sundahus Miljödata och på Byggvarubedömningen.

  • Storlekar BSV1, 3 och 4 ǿ100-200 mm, BSV2 och BSV5 ǿ100-315 mm.
  • Nippelanslutning enligt svensk standard
  • EKO-BSV finns i fem utföranden
  • Material: Tillverkas av förzinkad stålplåt
  • Typgodkännande SC0800-14
  • Brandtestad enligt EN 1366-2
  • Backströmningsskyddet uppfyller täthetsklass 2 och skyddets hölje uppfyller täthetsklass C för BSV2 och BSV5 samt täthetsklass B för BSV1 och BSV4 enligt EN 1751:1998.
  • Backströmningsskyddet uppfyller täthetsklass 2 och tryck- klass B enligt AMA VVS & Kyl 12
  • Differenstryck över stängt skydd kan vara 2500 Pa vilket motsvarar tryckklass B
  • Uppfyller miljöklass C2