EKO-JBG2
Brandspjäll / brandgasspjäll EI 120 / EI 120 S


Brand-/ brandgasspjäll avsett för brandsektionering eller som
skydd mot spridning av brand och brandgas
i ventilationsanläggningar.

 

Brand-/ brandgasspjäll avsett för brandsektionering eller som skydd mot spridning av brand och brandgas i ventilationsanläggningar. Spjället monteras i brandavskiljande byggnadsdelar utförda enligt brandteknisk klass EI 120 S bestående av godkända lättväggs- eller betongkonstruktioner.

Brand-/ brandgasspjäll EKO-JBG2 är testat av SP och godkänt av SP Certifiering, CE-märke 0402-CPR SC0400- 13 och P-godkännande SC0408-13.

Produkten återfinns i Sundahus Miljödata och på Byggvarubedömningen.