EKO-JBG2
Brand/brandgasspjäll EI 120/EI 120 S


Brand/brandgasspjäll avsett för brandsektionering eller
som skydd mot spridning av brand och brandgas
i ventilationsanläggningar.

 

Brand/brandgasspjäll avsett för brandsektionering eller som skydd mot spridning av brand och brandgas i ventilationsanläggningar. Spjället monteras i brandavskiljande byggnadsdelar utförda enligt brandteknisk klass EI 120 S bestående av godkända lättväggs- eller betongkonstruktioner.

Brand/brandgasspjäll EKO-JBG2 är testat av SP och godkänt av SP Certifiering, CE-märke 0402-CPR SC0400- 13 och P-godkännande SC0408-13.

Material
EKO-JBG2 levereras som standard i förzinkad stålplåt (C2) med spjällblad och hölje av obrännbart material. Alternativt kan spjället tillverkas i ZinkMagnesium ZM120 (C4) rostfritt syrafast stålplåt och ZinkMagnesium ZM310 (C5)

Produkten återfinns i Sundahus Miljödata och på Byggvarubedömningen.