Brand- brandgasspjäll

Är avsett att förhindra både brand- och brandgasspridning, dvs både integritet och isolering (EI) i
ventilationskanal eller vid överluft. Denna typ av spjäll är i normaldrift helt öppet och stänger via
värme- och rökdetektor. Spjäll ska alltid vara utrustade med termisk sensor enligt produktstandarden.
Brandspjäll är CE-märkta enligt byggproduktförordningen och standarden EN15650, provade enligt
EN1366-2, samt klassificerade enligt EN13501-3