EKO-SRBG1-R
Reglerande brandspjäll / brandgasspjäll EI 60/EI 60 S


Ett brand-/ brandgasspjäll i brandklass EI 60/EI 60 S
med reglerande ställdon.

 

EKO-SRBG1-R är ett brand-/ brandgasspjäll i brandklass EI 60/EI 60 S med reglerande ställdon. Med EKO-SRBG1-R kan luftflödet regleras 0-100 % med styrsignal 2-10V. Spjället är försett med fabriksmonterat elektriskt ställdon med fjäderåtergång, ändläges kontakter och termisk sensor. Kontroll och övervakning sker med EKO-MME/SME1 system eller likvärdigt.

Produkten återfinns i Sundahus Miljödata och på Byggvarubedömningen.

  • Brandklass EI 60/EI 60 S
  • Påmonterat reglerande ställdon 24V
  • Enkel reglering av luft!ödet
  • Storlekar från 100 mm till 630 mm
  • Kan monteras utan drevning och efterlagning
  • CE-märkt
  • P-märkt
  • Finns i MagiCAD

Svenska                                                                             Danska