EKO-SRBG2-C
Brand/brandgasspjäll EI 120/EI 120 S


Ett brand/brandgasspjäll som även kan användas för
konstanthållning av tryck i ventilationsanläggningar. 

 

EKO-SRBG2-C är ett brand/brandgasspjäll i brandklass El 120/El 120 S som även kan användas för konstanthållning av tryck i ventilationsanläggningar. Spjället är försett med fabriksmonterat elektriskt ställdon med fjäderåtergång, ändlägeskontakter och termisk sensor. Kontroll och övervakning sker med EKO-MME/SME1-C system eller likvärdigt. EKO-SRBG2-C levereras med förprogrammerad spjällmodul för konstanthållning av trycket. Nominellt tryck är 100 Pa, 250 Pa eller 500 Pa beroende på tryckgivarens mätområde.

  • Brandklass EI 120/EI 120 S
  • Påmonterat reglerande ställdon 24V
  • Förprogrammerad för konstanthållning av trycket
  • Kalibrerat från fabrik
  • Storlekar från 100 mm till 630 mm
  • Kan monteras utan drevning och efterlagning
  • CE-märkt
  • P-märkt
  • Finns i MagiCAD

Svenska                                                                             Danska