Tryckhållningsspjäll

Tryckhållningsspjäll EKO-JVH är ett självverkande spjäll som ingår i brandgasevakueringssystem EKO SafeEvac och uppfyller EU Standard EN 12101-6. Spjället håller övertrycket konstant i utrymningsvägar som trapphus och hisschakt vid trycksättning aktiverat vid brand.