Tryckhållningsspjäll

Tryckhållningsspjäll EKO-JVH är ett självverkande spjäll som ingår i brandgasevakueringssystem
EKO SafeEvac och uppfyller EU Standard EN 12101-6. Spjället håller övertrycket konstant i
utrymningsvägar som trapphus och hisschakt vid trycksättning aktiverat vid brand.