Övertrycksventilation

EKO SafeEvac Övertrycksventilation är ett komplett program av ventilationsprodukter som
trycksätter trapphus och hisschakt. Utrymningsvägarna blir då trygga och evakuering av
byggnaden kan utföras på ett säkert sätt. Systemet uppfyller EU Standard 12101-6.
Det är flexibelt och kan anpassas för alla typer av byggnader.