EKO-JVH
Tryckhållningsspjäll - horisontellt montage i vertikal kanal


Ett självverkande spjäll som ingår i brandgasevakueringssystem
EKO SafeEvac och uppfyller EU Standard EN 12101-6. 

 

Tryckhållningsspjäll EKO-JVH är ett självverkande spjäll som ingår i brandgasevakueringssystem EKO SafeEvac och uppfyller EU Standard EN 12101-6. Spjället håller övertrycket konstant i utrymningsvägar som trapphus och hisschakt vid trycksättning aktiverat vid brand.

Produkten återfinns i Sundahus Miljödata och på Byggvarubedömningen.

  • Systemet uppfyller EU Standard EN 12101-6
  • Anpassad för röklucka EKO-BRL och takgenomföring EKO-T
  • Systemet kan levereras med ställdon för öppning vid inaktivt brandgasevakueringssystem