EKO-SRBG2
Brandspjäll / brandgasspjäll EI 120/EI 120 S


Ett brandspjäll / brandgasspjäll avsett för brandsektionering
eller som skydd mot spridning av brand och brandgas
i ventilationsanläggningar. 


 

Spjäll avsett för brandsektionering eller som skydd mot spridning av brand och brandgas i ventilationsanläggningar. Spjället monteras på brandavskiljande byggnadsdelar utförda enligt brandteknisk klass El 120/El 120 S bestående av godkända lättväggs- eller betongkonstruktioner. När det monteras mot vägg kan det lämnas helt utan brandisolering. Alternativt kan det även monteras på kanal, för brandteknisk klass El 120/El 120 S, men då måste ventilationskanalen brandisoleras. Vid montage utan drevning, efterlagning eller andra tillbehör gäller brandteknisk klass El 120/El 120 S.

Brand-/brandgasspjäll EKO-SRBG2 är testat av RISE och godkänt av RISE Certifiering, CE-märke 0402-CPR-SC0397-13 och P-godkännande SC0407-13.

Produkten återfinns i Sundahus Miljödata och på Byggvarubedömningen.

  • Brandklass EI 120/EI 120 S
  • Påmonterat ställdon 24V eller 230V
  • Storlekar från 100 mm till 630 mm
  • Kan monteras utan drevning och efterlagning
  • CE-märkt
  • P-märkt
  • Finns i MagiCAD