EKO-SRBG1
Brand/brandgasspjäll EI 60/EI 60 S


Ett brand/brandgasspjäll avsett för brandsektionering
eller som skydd mot spridning av brand och brandgas
i ventilationsanläggningar. 

 

EKO-SRBG1 är ett brand/brandgasspjäll i brandklass EI 60/ EI 60 S med påmonterat ställdon. Avsett för brandsektionering eller som skydd mot spridning av brand och brandgas i ventilationsanläggningar. Spjället monteras på brandavskiljande byggnadsdelar utförda enligt brandteknisk klass EI 60 S bestående av godkända lättväggs- eller betongkonstruktioner. När det monteras mot vägg kan det lämnas helt utan brandisolering. Alternativt kan det även monteras på kanal, men då måste ventilationskanalen brandisoleras. Det monteras utan drevning, efterlagning eller andra tillbehör.

Brand/brandgasspjäll EKO-SRBG1 tillverkas i 9 storlekar från Ø 100 till Ø 630 mm.

Brand/brandgasspjäll EKO-SRBG1 är testat av RISE och godkänt av RISE Certifiering, CE-märke 0402-CPR-SC0845-13 och P-godkännande SC0847-13.

Material
EKO-SRBG1 levereras som standard i förzinkad stålplåt (C2) med spjällblad och hölje av obrännbart material. Alternativt kan spjället tillverkas i ZinkMagnesium ZM120 (C4), ZinkMagnesium ZM310 (C5) eller rostfritt syrafast stålplåt EN 1.4404.

Produkten återfinns i Sundahus Miljödata och på Byggvarubedömningen.

  • Brandklass EI 60/EI 60 S
  • Påmonterat ställdon 24V eller 230V
  • Storlekar från 100 mm till 630 mm
  • Kan monteras utan drevning och efterlagning
  • CE-märkt
  • P-märkt
  • Finns i MagiCAD

 


Svenska                                                                             

Danska