EKO-SRBG1-C
Brand/brandgasspjäll EI 60/EI 60 S


Ett brand/brandgasspjäll som även kan användas för
konstanthållning av tryck i ventilationsanläggningar. 

 

EKO-SRBG1-C är ett brand/brandgasspjäll i brandklass EI 60/EI 60 S som även kan användas för konstanthållning av tryck i ventilationsanläggningar. Spjället är försett med fabriksmonterat elektriskt ställdon med fjäderåtergång, ändlägeskontakter och termisk sensor. Kontroll och övervakning sker med EKO-MME/SME1-C system eller likvärdigt. EKO-SRBG1-C levereras med förprogrammerad spjällmodul för konstanthållning av trycket. Nominellt tryck är beroende på tryckgivarens mätområde.

Material
EKO-SRBG1-C levereras som standard i förzinkad stålplåt (C2) med spjällblad och hölje av obrännbart material. Alternativt kan spjället tillverkas i ZinkMagnesium ZM120 (C4), ZinkMagnesium ZM310 (C5) eller rostfritt syrafast stålplåt EN 1.4404.

  • Brandklass EI 60/EI 60 S
  • Påmonterat reglerande ställdon 24V
  • Förprogrammerad för konstanthållning av trycket
  • Kalibrerat från fabrik
  • Storlekar från 100 mm till 630 mm
  • Kan monteras utan drevning och efterlagning
  • CE-märkt
  • P-märkt
  • Finns i MagiCAD

Svenska                                                                             

Danska