EKO-SRBG2-R
Reglerande brand/brandgasspjäll EI 120/EI 120 S


Ett brand/brandgasspjäll med reglerande ställdon.

 

EKO-SRBG2-R är ett brand/brandgasspjäll i brandklass El 120/El 120 S med reglerande ställdon. Med EKO-SRBG2-R kan luftflödet regleras 0-100 % med styrsignal 2-10V. Spjället är försett med fabriksmonterat elektriskt ställdon med fjäderåtergång, ändläges kontakter och termisk sensor. Kontroll och övervakning sker med EKO-MME/SME1 system eller likvärdigt.

Material
EKO-SRBG2-R levereras som standard i förzinkad stålplåt (C2) med spjällblad och hölje av obrännbart material. Alternativt kan spjället tillverkas i ZinkMagnesium ZM120 (C4) eller rostfritt syrafast stålplåt EN 1.4404.

Produkten återfinns i Sundahus Miljödata och på Byggvarubedömningen.

  • Brandklass EI 120/EI 120 S
  • Påmonterat reglerande ställdon 24V
  • Enkel reglering av luftfödet
  • Storlekar från 100 mm till 630 mm
  • Kan monteras utan drevning och efterlagning
  • CE-märkt
  • P-märkt
  • Finns i MagiCAD

Svenska                                                                             Danska