EKO-KPA
Övervakningssystem


Övervakningssystem EKO-KPA är en komplett enhet för
styrning och övervakning av brandgasventilation.

 

Övervakningssystem EKO-KPA är en komplett enhet för styrning och övervakning av brandgasventilation. Genom övervakningssystemet kan man övervaka anläggningen, utföra motionskörningar och tester. Det finns även inbyggda funktioner för start och rökdetektering.

I systemet kan även våra styr- och övervakningssystem EKO-KE integreras för automatisk övervakning och kontroll av olika typer av brandspjäll som ingår i anläggningen. Därmed får man ett totalgrepp över hela installationen.