EKO-UG-3-0
Rökdetektor för kanalmontage. Optisk funktion.


Rökdetektor med inbyggt servicelarm för kanalmontage.
Optisk funktion. 

 

Uniguard Superflow är utvecklad för att mäta rökgaser i ventilationskanaler och består av en rökdetektor, monterad i ett adaptorsystem där både rör och kapsling är specialkonstruerade för optimal luftströmning genom rökdetektorn. Systemet uppfyller därmed alla krav på en god brandsäkerhet vid lufthastigheter mellan 0,2 m/s och 20 m/s. Venturirör skall väljas med avseende på hur stor ventilationskanalen är. Venturirören finns i 3 längder: 0,6 m, 1,5 m och 2,8 m. Vid kanaler större än 0,6 m (dia) skall röret gå igenom hela kanalen. För rökdetektering vid avstängt aggregat med begränsat luftflöde i kanalen, bör ett venturirör med hjälpfläkt användas.
 • Patenterat venturirör och rökdetektorkapsling
 • En-rörssystem Uniguard Superflow
 • Ny form på venturiröret ger max venturieffekt
 • Automatisk känslighetsjustering
 • Testhål i locket
 • Enkelt montage
 • Flödesindikator med hög känslighet
 • Enkel service och underhåll
 • Installationsvänlig kopplingsplint
 • Monteringssäkert rör, kan ej felvändas
 • Komplett med förmonterade kabelgenomföringar