EKO-BVZAXN 12/56, 9/56, 6/56

EKO-BVZAXN 12/56, 9/56, 6/56
Brandgasfläkt axial


Två-stegs axialfläkt för rökgasevakuering enligt EN 12.101-T3. Finns i temperaturklass
upp till F400.

 

Produktinformation

Finns i temperaturklass upp till F400. Fläktenheten består av två fläktar med hög effektivitet som är monterade i rad efter varandra. Tryckökningen blir nästan fördubblad jämfört med enkelfläktar, dvs upp till ca 4500 Pa. Uppställning i brandzon är möjlig utan extra kylning. Fläktens hölje är tillverkat av stålplåt och är pulverlackerats om standard i RAL 7030. Fläkthjulens skovlar kan ställas steglöst i olika lägen utan att fläkthjulet behöver demonteras. Fläkthöljet kan erhållas med ljud och värmeisolering. Luftflöde max 69 m3/s. Total tryckökning max 4 500 Pa.

För dimensionering tekniska data/prestanda – använd Produktkonfigurator X-fans. (Fläkt-konfigurator).


Bedömningar