Garage- tunnelfläktar

Kompakta och utrymmesbesparande Jetfläktar av axiell typ för transport av
rökgaser i temperaturklasserna F300 och F400. Jetfläktarna finns både som
enkelriktade och reversibla för installation inom brandområdet med ljuddämpare
på intags- och utloppssidan. Storlekar 315mm och 400 mm.