SM 230A-SR

SM 230A-SR
Ställdon 230 V reglerande för styrning 0-10 V eller med Belimo börvärdeomställare - utan fjäderåtergång. Vridmoment 20 Nm.


230 V Reglerande för styrning 0-10 V eller med Belimo börvärdeomställare - utan fjäderåtergång. Vridmoment 20 Nm.

 

Produktinformation

230 V Reglerande för styrning 0-10 V eller med Belimo börvärdeomställare - utan fjäderåtergång. Vridmoment 20 Nm.

Ställdon SM230A-SR används för manövrering av spjäll i luftbehandlingsanläggningar Motorn styrs med en standardsignal DC 0...10 V och intar ett mot styrsignalen givet läge. Mätspänningen U är avsedd för elektrisk lägesindikering av spjälläget 0...100% och som styrsignal för ytterligare motorer.